Maak meer blokjes dan de computer

 

 Computer: Player: